noende

Litt fysikk for ikke ingeniører

 

Elektrisitet og magnetisme

Det usynlige univers

Universet er fullt av usynlige fenomener og krefter, blant dem elektrisitet og magnetisme som vi er fortrolige med og kan utnytte og måle og forutsi 100%, men ikke oppfatte med sansene våre, enda nervesystemet og sanseapparatet vårt i stor grad er basert på elektriske signaler. Det vi observerer er sekundæreffekter.

Les mer

Nordlys. Synlig manifestasjon av usynlig fenomen.

  

Kabelsøking og utstyr

Historie og prinsipper

Fra mine guttedager for 60 år siden husker jeg en mann med øretelefoner på hodet som gikk gate­langs og veivet med en liten rød koffert. Lenger nede i gaten, ved et åpent kumlokk, sto en annen rød koffert, og jeg fikk vite at han søkte etter et vannrør. Dette forteller at elektro­magnetisk rør- og kabel­søking ikke er nytt.

Les mer

Kabelsoking 1910

Kabelsøking i Tyskland rundt 1910

 

Kabelsøking

Prinsipper og begrensninger
(Principles and Limitations)

Jeg beklager at denne presentasjonen bare finnes på engelsk.

Se presentasjon

CB DiffAnt i bruk

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2019 Holte Electronics AS